ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564

11 มกราคม 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 82

8 มกราคม 2564

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564

วัยเด็ก ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้ ค้นหาความชอบ มีความพร้อมในการพัฒนาศักยพภาพในทุกๆด้าน วัยเด็กจึงเป็นวัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเรียนรู้เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในแบบของเขาเอง

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการของเด็กๆ โดยวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาศมส.ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี แต่เนื่องด้วยปีนี้ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงปรับรูปแบบเป็นการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา และหนังสือของศมส. ผ่านชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่เขตตลิ่งชัน นอกจากนี้ผู้อำนวยการศมส. ยังได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนชุมชนและสถานศึกษา ทั้งเรื่องสถานการณ์การเรียนในปัจจุบัน และการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นที่ศมส. เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษามาใช้บริการได้ในอนาคต

ปีทื่ 30 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เราได้มีการดำเนินการปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ของศมส. และคืนพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ส่วนหน้าตั้งแต่บริเวณห้องสมุดสุข กาย ใจ จนถึงด้านหน้าอาคาร ให้พื้นที่ของศมส. เป็นพื้นที่ที่จะสร้างการเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยา ปรับให้ทุกที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย ถือเป็นการคืนพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนและบริเวณโดยรอบ ลดช่องว่างระหว่างศมส.กับชุมชนให้ใกล้กัน และพึ่งพาอาศัยทำงานร่วมกันในอนาคต

#วันเด็กแห่งชาติ2564 #กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ #สำนักงานน่าอยู่ #Reduce #Reuse #Recycle #องค์กรคุณธรรม #Caring #Creativity #สำนักงานสีเขียว #happyworkplace #พื้นที่คุณธรรม #พอเพียง #สุจริต #จิตอาสา

#ศมส #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร