ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

6 พฤศจิกายน 2562 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 979

ตามที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรีบ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุน นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือก และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดประกาศ