ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

22 กรกฎาคม 2562 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 4095

กรอกใบสมัครได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI55DLo-XovBYlRZcaPqDxZVSDDPvqw3hvnsPrhxeGLDMdfw/viewform

 

กติกาการแข่งขันตอบปัญหาฯ

กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาฯ

จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาฯ (docx)

จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาฯ (pdf)