ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ในความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

26 มิถุนายน 2562 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 990

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ในความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่  newresearchers@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 086 551-5446

 

รายละเอียดและกำหนดการ