ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : เชื่อม ข้าม เผชิญ หน้า ณ จุด ตัด

24 เมษายน 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 155

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 : เชื่อม ข้าม เผชิญ หน้า ณ จุด ตัด" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://thacas.org

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์