ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑

11 มกราคม 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 2863

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรการวิจัยทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในเมือง (The Ethnographic Research of Urban Culture)

ประกาศรับสมัคร

กำหนดการฝึกอบรม

ใบสมัครเข้าอบรม

แบบฟอร์มข้อเสนอประเด็นวิจัย

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์