บทความ

ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล

นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ | 23 ธันวาคม 2562 | วัฒนธรรมร่วมสมัย | ผู้เข้าชม : 1154

คำโปรย ยุคปัจจุบันถือกันว่าเป็นยุคที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า ยุค 4.0 ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรก คือ ยุคเครื่องจักรไอน้ำที่ทำให้สามารถใช้กำลังการผลิตจากเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานของมนุษย์ได้

img

ยุคปัจจุบันถือกันว่าเป็นยุคที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า ยุค 4.0 ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรก คือ ยุคเครื่องจักรไอน้ำที่ทำให้สามารถใช้กำลังการผลิตจากเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานของมนุษย์ได้มาสู่ยุคที่สองที่มีการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อันนำสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยุคที่ 3 คือ ยุคแห่งการปฏิวัติการสื่อสารและสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนำมาสู่ยุคที่ 4 คือ ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลแทรกซึมและเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคถูกเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายใต้การปฏิบัติการของระบบทุนและการเฝ้าระวังของภาครัฐ กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมแทบทุกมิติของชีวิตมนุษย์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 นี้เป็นผลจากการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีขีดความสามารถในการประมวลผล และการสื่อสารที่ส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัญญาประดิษฐ์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงสามารถเรียนรู้และทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะในการแข่งขันหมากรุกกับนักหมากรุกที่เก่งที่สุดในโลก การเขียนตำรา แต่งนวนิยาย ประพันธ์เพลง หรือแม้แต่การสร้างงานศิลปะ เทคโนโลยีดิจิทัลจะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่ มนุษย์จะต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดในโลกดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลต่อความเป็นมนุษย์อย่างไรบ้าง คำถามเหล่านี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันมากขึ้นในปัจจุบัน

 

อ่านบทความฉบับเต็ม  ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล