กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาออนไลน์ "กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา"

img

30 กรกฎาคม 2564

เสวนาออนไลน์ "กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา"

ผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญฟังเสวนาออนไลน์

"กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา"

 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

เสวนาโดย

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการประวัติศาสตร์

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักวิชาการประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล นักวิชาการประวัติศาสตร์

ดำเนินการสนทนาโดย

ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง

ผศ.ศราวุฒิ วิสาพรม

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

30 กรกฎาคม 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-07-30

เอกสารสรุปการบรรยาย

เสวนาออนไลน์ "กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา"