กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์: อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม”

img

8 เมษายน 2564

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์: อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม”

ผ่านระบบออนไลน์

 

 

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์: อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม”

เสวนาโดย  พีระ พนารัตน์

Postdoctoral Researcher Centre for the study of Manuscript Cultures, Universitat Hamburg

มนสิชา เอกปิยะพรชัย

PhD Candidate Asian Literature Religion, and culture,Cornell University
 
ดำเนินรายการโดย ดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
 
ถ่ายทอดสดทาง Facebook: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

8 เมษายน 2564

14:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-04-08