กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ความสำคัญของรัชกาลติลกมหาธรรมราชา (พระเจ้าติโลกราช) ในประวัติศาสตร์ล้านนา”

img

26 เมษายน 2564

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ความสำคัญของรัชกาลติลกมหาธรรมราชา (พระเจ้าติโลกราช) ในประวัติศาสตร์ล้านนา”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี- ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8

หัวข้อ “ความสำคัญของรัชกาลติลกมหาธรรมราชา (พระเจ้าติโลกราช) ในประวัติศาสตร์ล้านนา”

บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจันอาวุโส สกสว.

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00-15.00 น.

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

และถ่ายทอดสดทาง Facebook ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

26 เมษายน 2564

10:00 - 15:00 น.

กำหนดการ

2021-04-26