กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “ผี พระ เจ้า: ความเชื่อและศรัทธา กับ ศาสนาในบริบทสังคมไทย”

img

22 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “ผี พระ เจ้า: ความเชื่อและศรัทธา กับ ศาสนาในบริบทสังคมไทย”

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 

วันจันทร์ที่  22 ก.พ. 2564 เวลา  09.00 - 12.00 น.

หัวข้อ  “ผี พระ เจ้า:ความเชื่อและศรัทธา กับ ศาสนาในบริบทสังคมไทย”

เสวนาโดย

รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

อ.ดร.ประกีรติ สัตสุต

อ.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล

ดำเนินรายการโดย

ธนวัฒน์ ปัญญานันท์

สุนิติ จุฑามาศ

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

22 กุมภาพันธ์ 2564

09:00 - 12:00 น.

กำหนดการ

2021-02-22