กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

img

17 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 

วันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา  13.00 - 16.00 น.

หัวข้อ  “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

เสวนาโดย

ศ.(พิเศษ) นพ.สรรใจ แสงวิเชียร

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์

อ.ดร.กรกฎ บุญลพ

ดำเนินรายการโดย

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

17 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-02-17