กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

img

16 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 

วันอังคารที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา  9.00 - 12.00 น.

หัวข้อ  “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

เสวนาโดย

ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร

ผศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

ดำเนินรายการโดย

ตรงใจ หุตางกูร

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

16 กุมภาพันธ์ 2564

09:00 - 12:00 น.

กำหนดการ

2021-02-16