กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / บรรยายวิชาการสาธารณะชุด เปิดกรุตำราเก่า “The Book of the Marvels of India: เรื่องจริงและมโนคติเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์ และภาพวิถีชีวิตชาวเรือจากบันทึกคำให้การของพ่อค้านักเดินเรืออาหรับ-เปอร์เซียในศตวรรษที่ 10”

img

23 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยายวิชาการสาธารณะชุด เปิดกรุตำราเก่า “The Book of the Marvels of India: เรื่องจริงและมโนคติเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์ และภาพวิถีชีวิตชาวเรือจากบันทึกคำให้การของพ่อค้านักเดินเรืออาหรับ-เปอร์เซียในศตวรรษที่ 10”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

ล่องนาวาเจ็ดย่านมหาสมุทร - สืบเสาะขุดสินทรัพย์เกาะป่าเขา - พบหลากชนราชันย์ต่างลำเนา - บันทึกเล่าอินเดียโพ้นทะเล

ตำรามหัศจรรย์แห่งอินเดีย หรือ กิตาบอะญาอิบ อัลฮินด์ (The Book of the Marvels of India) เป็นวรรณกรรมอาหรับในช่วงราวปลายคริสต์ตวรรษที่ 10 ประพันธ์โดย บุซูร์ก บุตรของชะฮ์ริยาร พ่อค้าวาณิชเปอร์เซียในเมืองท่าซีรอฟ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) ผู้บันทึกปากคำพ่อค้านักเดินเรือร่วมสมัยนำมาร้อยเรียงเป็นวรรณกรรมแนวผจญภัยอันน่าตื่นเต้น และถูกเขียนขึ้นในวันเวลาที่อ่าวเปอร์เซีย คือ “ประตูสู่เมืองจีน” ที่นำความมั่งคั่งจากโลกตะวันออกมาสู่โลกตะวันตกก่อนการเข้ามาของชาวยุโรปเป็นเวลากว่าครึ่งสหัสวรรษ อีกทั้งยังอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับวรรณกรรมก้องโลกอย่าง “ซินด์บาด ยอดกะลาสี” (Sindbad the Sailor) อีกด้วย

แม้ตำราเล่มนี้จะเป็นวรรณกรรมแนวบันเทิงและมีเรื่องราวมโนคติชวนฝัน แต่ก็สะท้อนข้อเท็จจริงหลายประการที่ได้จากประสบการณ์ตรงของพ่อค้านักเดินเรือ จึงนับได้ว่า “ตำรามหัศจรรย์แห่งอินเดีย” เป็นเอกสารสำคัญชุดหนึ่งที่ช่วยฉายภาพวิถีชีวิตและการค้าในยุคโบราณได้อย่างน่าสนใจและมีสีสัน ผู้อ่านสามารถรับรู้อารมณ์ แรงผลักเพื่อแสวงโชคลาภ สินค้าและกลวิธีแลกเปลี่ยน การปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด เทคนิคการเดินเรือ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เมืองท่าและสถานที่ต่างๆ บุคคลในประวัติศาสตร์ รวมไปถึงโลกทัศน์ต่อ “คนอื่น” เมื่อพันกว่าปีที่แล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจด้านโบราณคดี-ประวัติศาสตร์ อาจต้องเคยผ่านตาเกี่ยวกับ แหล่งเรือจมเบลิตุง ในอินโดนีเซีย หรือ แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ที่ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นซากเรือสินค้าอาหรับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ที่สำคัญต่อการศึกษาทำความเข้าใจการค้ายุคโบราณและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาค ตำราเล่มนี้จะช่วยสร้างจินตภาพกับเรือโบราณทั้ง 2 ลำที่โลดแล่นในมหาสมุทรเและติดต่อผู้คนตลอดเส้นทางรอบมหาสมุทรอินเดีย ทะเลแดง แอฟริกาตะวันออก รวมไปถึง “เอเชียอาคเนย์” ที่ชาวอาหรับรู้จักกันในนาม “บิลาด อัษษะฮับ” (สุวรรณทวีป) ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการเอกสารโบราณสู่การเข้าใจข้ามวัฒนธรรม” ของศู​น​ย์มานุษยวิ​ทยา  สิรินธร​ (องค์การมหาชน) ได้คัดเลือกเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับ ‘เอเชียอาคเนย์’ จากแหล่งที่มาหลากหลายชนชาติและภาษามาศึกษาแปลความจากภาษาต้นฉบับ โดย ศมส. มุ่งหวังขยายพรมแดนความรู้ให้วงวิชาการไทยและสาธารณะมีแหล่งข้อมูล​อ้างอิงเอกสารต่างชาติแปลไทยที่สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้ในการต่อยอดความรู้ต่อไป

กำหนดการ
บรรยายวิชาการสาธารณะชุด เปิดกรุตำราเก่า

The Book of the Marvels of India: เรื่องจริงและมโนคติเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์และภาพวิถีชีวิตชาวเรือจากบันทึกคำให้การของพ่อค้านักเดินเรืออาหรับ-เปอร์เซียในศตวรรษที่ 10”

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC

 

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-16.00 น.

บรรยายวิชาการสาธารณะชุด เปิดกรุตำราเก่า

“The Book of the Marvels of India: เรื่องจริงและมโนคติเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์และภาพวิถีชีวิตชาวเรือจากบันทึกคำให้การของพ่อค้านักเดินเรืออาหรับ-เปอร์เซียในศตวรรษที่ 10”

โดย     สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-02-23

12:30 น. - 13:00 น.

ลงทะเบียน

13:00 น. - 16:00 น.

บรรยายวิชาการสาธารณะชุด เปิดกรุตำราเก่า “The Book of the Marvels of India: เรื่องจริงและมโนคติเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์และภาพวิถีชีวิตชาวเรือจากบันทึกคำให้การของพ่อค้านักเดินเรืออาหรับ-เปอร์เซียในศตวรรษที่ 10”

โดย   สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เอกสารสรุปการบรรยาย

บรรยายวิชาการสาธารณะชุด เปิดกรุตำราเก่า “The Book of the Marvels of India: เรื่องจริงและมโนคติเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์ และภาพวิถีชีวิตชาวเรือจากบันทึกคำให้การของพ่อค้านักเดินเรืออาหรับ-เปอร์เซียในศตวรรษที่ 10”