กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / บรรยายวิชาการสาธาณะ หัวข้อ “พุทธศิลป์ไทย สายสัมพันธ์กับศรีลังกา”

img

3 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยายวิชาการสาธาณะ หัวข้อ “พุทธศิลป์ไทย สายสัมพันธ์กับศรีลังกา”

ผ่านระบบออนไลน์

 

 

บรรยายวิชาการสาธาณะ หัวข้อ “พุทธศิลป์ไทย สายสัมพันธ์กับศรีลังกา”

วันพุธที่  3 ก.พ. 2564  เวลา  13.00 - 16.00 น.

โดย  รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับชมผ่าน  Facebook live  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

3 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-02-03