กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “ทบทวนและท้าทายทิศทางมานุษยวิทยาการเมืองไทย"

img

18 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “ทบทวนและท้าทายทิศทางมานุษยวิทยาการเมืองไทย"

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “ทบทวนและท้าทายทิศทางมานุษยวิทยาการเมืองไทย"

จากเดิม วันศุกร์  29  ม.ค. 2564  เลื่อนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2564  เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้อ  “ทบทวนและท้าทายทิศทางมานุษยวิทยาการเมืองไทย"

ร่วมเสวนาโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ

ดร.กฤษฎา บุญชัย 

ดำเนินรายการโดย นายอภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการ ศมส.

ช่องทางการรับชม  Facebook live  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

18 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-02-18