กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “พัฒนา หรือ ไม่พัฒนา ? : ชนบทศึกษาใน 3 ทศวรรษ”

img

28 มกราคม 2564

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “พัฒนา หรือ ไม่พัฒนา ? : ชนบทศึกษาใน 3 ทศวรรษ”

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “พัฒนา หรือ ไม่พัฒนา ? : ชนบทศึกษาใน 3 ทศวรรษ”

พฤหัสบดี 28 ม.ค. 64   เวลา  13.00 – 16.00 น.

หัวข้อ   “พัฒนา หรือ ไม่พัฒนา ? : ชนบทศึกษาใน 3 ทศวรรษ”

โดย

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

สัมพันธ์ วารี

ช่องทางการรับชม   Facebook live  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

28 มกราคม 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-01-28