กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “มานุษยวิทยากับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม”

img

25 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “มานุษยวิทยากับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม”

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “มานุษยวิทยากับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม”

จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564  เลื่อนเป็นวันพฤหัสบดี 25 ก.พ. 2564  เวลา  09.00 - 12.00 น.

หัวข้อ  “มานุษยวิทยากับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม”

ร่วมเสวนาโดย

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ 

อาจารย์ณภัค เสรีรักษ์ 

ดำเนินรายการโดย

นิชาภา อินทะอุด

พชระ โชติภิญโญกุล

ช่องทางการรับชม   Facebook live  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

25 กุมภาพันธ์ 2564

09:00 - 12:00 น.

กำหนดการ

2021-02-25