กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 "การศึกษามานุษยวิทยาในประเด็นศิลปะ ดนตรี ผัสสะ อารมณ์ และความสุนทรีย์"

img

27 มกราคม 2564

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 "การศึกษามานุษยวิทยาในประเด็นศิลปะ ดนตรี ผัสสะ อารมณ์ และความสุนทรีย์"

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 "การศึกษามานุษยวิทยาในประเด็นศิลปะ ดนตรี ผัสสะ อารมณ์ และความสุนทรีย์" 

พุธ 27 ม.ค. 64  เวลา  13.00 - 16.00 น.

หัวข้อ  “การศึกษามานุษยวิทยาในประเด็นศิลปะ ดนตรี ผัสสะ อารมณ์ และความสุนทรีย์”

โดย

ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

อ. อานันท์ นาคคง 

อ. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ 

ดร.ประชาธิป กะทา 

พชระ โชติภิญโญกุล

ชัชชล อัจนากิตติ

ช่องทางการรับชม   Facebook live  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

27 มกราคม 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-01-27