กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการ เรื่อง สุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม : มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์

img

18 กันยายน 2563

เสวนาวิชาการ เรื่อง สุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม : มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการเสวนาวิชาการ

เรื่อง สุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม: มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์

Suvarnabhumi Through the Eyes of Two Travelers: Marco Polo and Ibn Battuta

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 15.00 น.

เสวนาวิชาการ เรื่องสุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม:

มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์

(Suvarnabhumi Through  the Eyes of Two Travelers: Marco Polo and Ibn Battuta)

เสวนาโดย

ดร. ตรงใจ หุตางกูร และ  สุนิติ จุฑามาศ 

นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

15.00 – 15.30 น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15.30 น. จบการเสวนา

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม            

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

18 กันยายน 2563

13:00 - 15:00 น.

กำหนดการ

2020-09-18

12:30 น. - 13:00 น.

ลงทะเบียน

13:00 น. - 15:00 น.

เสวนาวิชาการเรื่อง สุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม : มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์

เสวนาวิชาการ เรื่องสุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม:

มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์

(Suvarnabhumi Through  the Eyes of Two Travelers: Marco Polo and Ibn Battuta)

เสวนาโดย

ดร. ตรงใจ หุตางกูร และ  สุนิติ จุฑามาศ 

นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

15:00 น. - 15:30 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น