กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Reminiscences of a Journey to Lithuania

img

27 มิถุนายน 2563 - 29 มิถุนายน 2563

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Reminiscences of a Journey to Lithuania

ผ่านระบบออนไลน์

 

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา Anthropology Film Series มองหนังมองคน

ชมภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Reminiscences of a Journey to Lithuania

วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 00.01 น. - วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 00.00 น. (72 ชั่วโมง)

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

27 มิถุนายน 2563 - 29 มิถุนายน 2563

00:01 - 23:59 น.

กำหนดการ

2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29