กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Fire at Sea

img

13 มิถุนายน 2563 - 16 มิถุนายน 2563

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Fire at Sea

ผ่านระบบออนไลน์

 

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา Anthropology Film Series มองหนังมองคน

 

รับชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ด้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 00.01 น. - วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 24.00 น. (72 ชั่วโมง)

 

ร่วมฟังเสวนาหลังการฉายภาพยนตร์  โดย ศักดิ์ดา แก้วบัวดี (นักแสดงและนักสังคมสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย), พอแสนโซ บรี (ผู้ลี้ภัยและนักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยง), คมน์ธัช ณ พัทลุง (ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ) และอภินันท์ ธรรมเสนา (นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00-17.00 น. ผ่าน Facebook page: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - sac - sac

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

13 มิถุนายน 2563 - 16 มิถุนายน 2563

10:00 - 10:00 น.

กำหนดการ

2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-16