กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 รักษ์โลก ลดโลกร้อน

img

19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 รักษ์โลก ลดโลกร้อน

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตารางกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ ๘

วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุดแลกเปลี่ยนหนังสือ  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมรับถุงผ้า และรับหนังสือฟรีจากห้องสมุดต่างๆ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า “เพื่อนห้องสมุด รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  

โดย  นางสาวมธุรวรรณ โลกวิทย์   นักเพ้นท์เสื้อสีช็อล์ค

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

กิจกรรมบนเวที “กล่องแสนสุข"  Workshop ทำกล่องของขวัญจากผ้าไทยสำหรับเทศกาลสำคัญ

โดย  นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา จากตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.

ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัลบนเวที

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมบนเวที “พวงกุญแจเเสนเก๋” ประดิษฐิ์พวกกุญแจแบบเก๋ไก๋ ใส่ความคิดสร้างสรรค์เป็นพวงกุญแจทำมือชิ้นเดียวในโลก

โดย  นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา จากตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน

 

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับถุงผ้า และรับหนังสือฟรีจากห้องสมุดต่างๆ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า “เพื่อนห้องสมุด รักษ์โลก ลดโลกร้อน”

โดย  นางสาวมธุรวรรณ โลกวิทย์ นักเพ้นท์เสื้อสีช็อล์ค

๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

กิจกรรมบนเวที “ของใช้ในบ้าน สร้างสรรค์ความคิด” ประดิษฐิ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในบ้าน    ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้

โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.

ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัลบนเวที

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562

08:30 - 16:30 น.

กำหนดการ

2019-12-19
2019-12-20