กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 บรรยายเรื่อง “รักษ์โลก ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา”

img

20 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 บรรยายเรื่อง “รักษ์โลก ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา”

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตารางกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ ๘

บรรยายเรื่อง “รักษ์โลก ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา”

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒   เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ห้องประชุม ๖๐๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียนฟังบรรยาย

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

บรรยายเรื่อง “รักษ์โลก ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา”

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


หมายเหตุ            ตารางเสวนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 ธันวาคม 2562

09:30 - 11:30 น.

กำหนดการ

2019-12-20