กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เรื่องเล่าจากมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน

img

27 สิงหาคม 2562

เรื่องเล่าจากมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ   “เรื่องเล่าจาก มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน”

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

เสวนาวิชาการ “เรื่องเล่าจาก มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน”

โดย

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ     วัดธรรมิการาม จ.พะเยา

คุณโกมล พานิชพันธ์     พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ จ.แพร่

คุณวีรวัฒน์ กังวานนวกุล     โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้  จ.เชียงราย

คุณนเรนทร์ ปัญญาภู     มิกกี้เฮาส์ จ.ลำพูน

คุณพัชรี ศรีมัธยกุล     พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น จ.เชียงราย

อ.ศุภชัย สิทธิเลิศ     พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว  จ.เชียงราย

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

27 สิงหาคม 2562

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-08-27