กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 8 "สาธิตการทำข้าวต้มมัด"

img

14 กันยายน 2562

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 8 "สาธิตการทำข้าวต้มมัด"

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 8 "สาธิตการทำข้าวต้มมัด"

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องสมุดสุข กายใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ

09.30 - 09.45 น. ลงทะเบียน
09.45 - 11.45 น.

กิจกรรม "สาธิตการทำข้าวต้มมัด"

Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน

โดย คุณสุวรรณ ขำเลิศ  จากตลาดน้ำวัดสะพาน

11.45 - 12.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล

 

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

14 กันยายน 2562

09:30 - 12:00 น.

กำหนดการ

2019-09-14