กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 32 "มานุษยวิทยาร่วมสมัย : จากมานุษยวิทยาสากลสู่สังคมไทย"

img

20 กันยายน 2562

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 32 "มานุษยวิทยาร่วมสมัย : จากมานุษยวิทยาสากลสู่สังคมไทย"

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 32

เรื่อง "มานุษยวิทยาร่วมสมัย : จากมานุษยวิทยาสากลสู่สังคมไทย"

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 15.30 น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 32

เรื่อง "มานุษยวิทยาร่วมสมัย : จากมานุษยวิทยาสากลสู่สังคมไทย"

วิทยากร

รศ.ดร.ยุกติ  มุกดาวิจิตร

ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล

วิทยากรและดำเนินการสนทนา  โดย  ผศ.ดร.ดำรงพล  อินทร์จันทร์

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2562

13:00 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-09-20