กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลิเกทรงเครื่อง เรื่อง “อิเหนา” ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง

img

16 สิงหาคม 2562

การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลิเกทรงเครื่อง เรื่อง “อิเหนา” ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลิเกทรงเครื่อง เรื่อง “อิเหนา” ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง

โดยคณะ กรณ์กัญจนรัตน์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๗.๐๐ น. การแสดงเบิกโรงชุด”ฉุยฉายลิเกทรงเครื่อง”
๑๗.๓๐ น.

การแสดงลิเกทรงเครื่อง อิเหนา ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง

โดยคณะ กรณ์กัญจนรัตน์

๒๐.๐๐ น. จบการแสดง

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

16 สิงหาคม 2562

17:00 - 20:00 น.

กำหนดการ

2019-08-16