กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 7 “ประดิษฐ์กล่องแสนสุข”

img

10 สิงหาคม 2562

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 7 “ประดิษฐ์กล่องแสนสุข”

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 7

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  09.30 – 09.45 น.

  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

  09.45 – 11.45 น.

  กิจกรรม ประดิษฐ์กล่องแสนสุข

  Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน

  โดยคุณเยาวลักษณ์ จากตลาดน้ำวัดสองคลอง

  11.45 – 12.00 น.

  ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

10 สิงหาคม 2562

09:30 - 12:00 น.

กำหนดการ

2019-08-10