กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 6 สาธิตตะกร้าสานทางมะพร้าว

img

27 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 6 สาธิตตะกร้าสานทางมะพร้าว

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

ตารางกิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 6

วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

09.30 – 09.45 น.

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

09.45 – 11.45 น.

กิจกรรม "สาธิตตะกร้าสานทางมะพร้าว

Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน

โดย  คุณสุวรรณา จากตลาดน้ำวัดสะพาน

11.45 – 12.00 น.

ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

27 กรกฎาคม 2562

09:30 - 13:00 น.

กำหนดการ

2019-07-27