หน้าหลัก / กิจกรรม / การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"


img

4 กรกฎาคม 2562 - 6 กรกฎาคม 2562

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ  “มนุษย์ในโลกดิจิทัล” ในวันที่  4 - 6 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ  http://www.sac.or.th/conference/2019/programme/

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

http://www.sac.or.th/activity/status

Key Dates

14 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับบทคัดย่อ

15 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ

31 พฤษภาคม 2562 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

4 – 28 มิถุนายน 2562 เปิดให้ลงทะเบียน

4 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน

5 กรกฎาคม 2562 งานประชุมวันที่ 2

6 กรกฎาคม 2562 งานประชุมวันสุดท้าย

 

สถานที่จัดงาน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.sac.or.th/conference/2019/

 

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

4 กรกฎาคม 2562 - 6 กรกฎาคม 2562

09:00 - 16:00 น.

กิจกรรมอื่นๆ