กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 4

img

27 เมษายน 2562

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 4

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 14.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
10.45 - 12.00 น.

กิจกรรม "ประดิษฐ์ของเล่นหุ่นเชิดชาติพันธุ์"

โดยลุงวิน พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.00 น. ร่วมสนุกตอบคำถามและรับของรางวัล

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

27 เมษายน 2562

10:00 - 14:00 น.

กำหนดการ

2019-04-27