กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / บรรยายวิชาการ เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

img

29 เมษายน 2562

บรรยายวิชาการ เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ

เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ASEAN Connectivity and Cultural Tourism

 

วิทยากรโดย

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 เมษายน 2562

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-04-29