กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 3

img

16 มีนาคม 2562

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 3

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 3

วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 14.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กิจกรรมในห้องสมุด สุข กาย ใจ

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
10.45 – 12.00 น.

กิจกรรม ”สาธิตการประดิษฐ์แป้งร่ำแป้งพวง” Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนวัดจำปา

โดย คุณภักดี บ้านเครื่องหอม แหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่น เกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจำปา

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

16 มีนาคม 2562

10:00 - 14:00 น.

กำหนดการ

2019-03-16