กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

img

12 มกราคม 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ลานแสดงกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กำหนดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  “อาสาพาไปเล่น”

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. 

นายอภินันท์ ธรรมเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้ฯ กล่าวรายงาน

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

- เล่นผ่านอาหาร (การทำลูกชุบ)

- เล่นผ่านของเล่นพื้นบ้าน (ของเล่นจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา)

- เล่นผ่านงานศิลปะ (ระบายสีปูนปาสเตอร์ตัวการ์ตูนต่างๆ)

- กิจกรรมสอยดาว

- กิจกรรมลุ้นรับรางวัลพิเศษบริเวณเวทีกลาง

หมายเหตุ  ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

               ๒. มีอาหารว่างให้บริการ ฟรี  

วัน เวลา สถานที่

ลานแสดงกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

12 มกราคม 2562

09:00 - 12:00 น.

กำหนดการ

2019-01-12