กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมฉายหนังสั้นและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร | Pergaduhan Teman| Friendly Quarrel | ปีที่ 2

img

23 ธันวาคม 2561

กิจกรรมฉายหนังสั้นและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร | Pergaduhan Teman| Friendly Quarrel | ปีที่ 2

โรงภาพยนตร์ SF World Cinema โรงที่ 14 ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กำหนดการกิจกรรมนำเสนอผลงานหนังสั้นและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

โครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน

ขัดกันฉันมิตร | Pergaduhan Teman| Friendly Quarrel | ปีที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema โรงที่ 14 ชั้น 9 Central world

(รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่านเท่านั้น)

*********************************************************************************************

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.50 น. พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้เยาวชน 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
13.50-13.55 น. แนะนำหนังสั้น ชุด 1
13.55-14.45 น. สะพานศรัทธา, LINE, Kawae Kawan, 45องศา, Our War
14.45-14.50 น. แนะนำหนังสั้นชุด 2
14.50-15.40 น. วงจรอุบาทว์, สติ, สัมผัสที่อบอุ่น, อาลิส, One More Time
15.40-16.00 น. อธิบายการลงคะแนนและเปิดลงคะแนน
16.00-17.30 น. พูดคุยกับทีมเยาวชน (10 ทีม): ประสบการณ์การทำหนังสั้น “ขัดกันฉันมิตร ปี 2”
17.30-17.50 น. ชวนคิด ปิดท้ายกับ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และคุณวิภาพรรณ วงษ์สว่าง
17.50-18.20 น. ประกาศผลรางวัลและพิธีมอบรางวัล
18.20-18.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวแสดงความยินดี
18.30 น. รับประทานอาหารว่างร่วมกัน

 

  หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

โรงภาพยนตร์ SF World Cinema โรงที่ 14 ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

23 ธันวาคม 2561

12:00 - 18:30 น.

กำหนดการ

2018-12-23