กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

img

22 กันยายน 2561 - 23 กันยายน 2561

การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

วัน ๒๒ - ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

โถงรับรอง ชั้น ๒

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ชี้แจงกติกาการแข่งขัน

* ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมทุกคนจะต้องเข้าฟังคำชี้แจง

หอประชุม ชั้น ๕

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องสอบตามที่กำหนด

จะแจ้งตอนลงทะเบียน

๑๒.๐๐– ๑๔.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและชี้แจงกติกาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

หอประชุม ชั้น ๕

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หอประชุมชั้น ๕

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

* เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน

หอประชุมชั้น ๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

โถงรับรอง ชั้น ๒

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ชี้แจงกติกาการแข่งขัน

* ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมทุกคนจะต้องเข้าฟังคำชี้แจง

หอประชุม ชั้น ๕

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องสอบตามที่กำหนด

จะแจ้งตอนลงทะเบียน

๑๒.๐๐– ๑๔.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและชี้แจงกติกาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

หอประชุม ชั้น ๕

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หอประชุมชั้น ๕

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

* เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน

หอประชุมชั้น ๕

 

กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาฯ

กติการการแข่งขันตอบปัญหาฯ

จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาฯ (docx)

จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาฯ (pdf)

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

22 กันยายน 2561 - 23 กันยายน 2561

08:00 - 17:00 น.

กำหนดการ

2018-09-22
2018-09-23