กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๗ เรื่อง “เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา”

img

9 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๗ เรื่อง “เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๗

เรื่อง “เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๗

เรื่อง “เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา”

วิทยากร อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น

และคุณสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต

ดำเนินการสนทนา โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

9 สิงหาคม 2561

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2018-08-09