กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๖ เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

img

24 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๖ เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๖

เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๖

เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

ดำเนินรายการ โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

24 กรกฎาคม 2561

13:00 - 15:30 น.

กำหนดการ

2018-07-24