กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การแสดงทางวัฒนธรรม สืบศาสตร์สานศิลป์ปรมาจารย์ลิเกลูกบท “พ่อครูหอมหวล นาคศิริ” เรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ”

img

28 เมษายน 2561

การแสดงทางวัฒนธรรม สืบศาสตร์สานศิลป์ปรมาจารย์ลิเกลูกบท “พ่อครูหอมหวล นาคศิริ” เรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ”

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

การแสดงทางวัฒนธรรม

สืบศาสตร์สานศิลป์ปรมาจารย์ลิเกลูกบท “พ่อครูหอมหวล นาคศิริ”

เรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ”

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๓.๐๐ น.                       ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับเอกสาร

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.         การแสดงและเสวนาวิชาการ “เบิกโรงไหว้ครูหอมหวล”

            โดย คณะกรณ์กัญจนรัตน์

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.          การแสดงลิเกลูกบทเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “ต้องราชภัย”

            โดย คณะนฤพนธ์ หลานหอมหวล

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.          การแสดงลิเกลูกบทเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “บ้านขุนวัง”

            โดย คณะเทพบัญชา นาคศิริ

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.          การแสดงลิเกลูกบทเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “เข้าวัง”

            โดย คณะนพรัตน์ ไม้หอม              

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 เมษายน 2561

13:30 - 16:30 น.

กำหนดการ

2018-04-28