กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ ๑ “มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ”

img

8 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561

การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ ๑ “มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ”

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานครบตามจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

(ไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมหน้างาน)

กำหนดการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

8 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561

08:30 - 17:00 น.

กำหนดการ

2018-06-08
2018-06-09