กิจกรรม

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

8 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561

08:30 - 17:00 น.


img

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานครบตามจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

(ไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมหน้างาน)

กำหนดการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์