กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ละครนอก เรื่อง คาวี ตอน สันณุราชชุบตัว – คันธมาลีแต่งตัว

img

3 เมษายน 2561

กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ละครนอก เรื่อง คาวี ตอน สันณุราชชุบตัว – คันธมาลีแต่งตัว

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญชมการแสดงทางวัฒนธรรมเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย

ละครนอก เรื่อง คาวี ตอน สันณุราชชุบตัว – คันธมาลีแต่งตัว

โดย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ และคณะ

       พร้อมนักแสดงรับเชิญเกียรติยศ อาจารย์รัจนา พวงประยงค์

       ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

3 เมษายน 2561

18:00 - 20:00 น.

กำหนดการ

2018-04-03