กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม "นาฏศิลป์ศรีลังกา"

img

4 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม "นาฏศิลป์ศรีลังกา"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศิลปากรสมาคม และ VINYASA Academy of Fine Arts, Sri Lanka​ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม

"นาฏศิลป์ศรีลังกา"

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

………………………………………………………………………………………………………….

๑๓.๓๐ น.                       ลงทะเบียน

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.          กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม "นาฏศิลปศรีลังกา"

๑๖.๐๐ น.                       ปิดงาน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

4 กุมภาพันธ์ 2561

14:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2018-02-04