กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การเสวนาประกอบการสาธิต "ประสานเสียงสำเนียงไทย"

img

3 กุมภาพันธ์ 2561

การเสวนาประกอบการสาธิต "ประสานเสียงสำเนียงไทย"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัยนวัตรังสรรค์เพลงพื้นบ้านไทยในมิติการขับร้องประสานเสียง เชิญร่วมเสวนาประกอบการแสดงสาธิต "ประสานเสียง สำเนียงไทย" วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสรินธร (องค์การมหาชน) เวลา 13.00 - 16.00 น.

13.00 น. การแสดงเปิดตัวของวงพื้นบ้านประสานเสียง

13.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

13.20 น. เสวนาเอกลักษณ์และเสน่ห์ของเพลงประเภทต่างๆ 

      - เพลงพื้นบ้าน

      - เพลงประสานเสียง

      - เพลงไทยเดิม

      - เพลงสากล/เพลงคลาสสิก

14.10 น. เสวนาเทคนิคกับการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ ในมุมมองที่ต่างกัน

      - ครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืน (แม่ไม้เพลงไทยเดิม)

      - แม่ศรีนวล ขำอาจ (ครูเพลงพื้นบ้าน-ลำตัด)

      - อาจารย์ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ (นักร้องเสียงโซปราโน)

      - ศาสตราจารย์นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้อง)

     - อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี (ผู้ดำเนินการเสวนา)

15.00 น. การแสดงการขับร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้าน (นวัตกรรมเชิงอนุรักษ์)

15.20 น. บรรยายเรื่อง "สู่ความเป็นเพลงประสานเสียง"

15.50 น. การแสดงปิด "เพลงพื้นบ้านชุดรำโทน"

 

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

3 กุมภาพันธ์ 2561

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2018-02-03