กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๒ "สตรีไทยภาคเหนือ จากบันทึกและจิตรกรรมล้านนา"

img

9 กุมภาพันธ์ 2561

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๒ "สตรีไทยภาคเหนือ จากบันทึกและจิตรกรรมล้านนา"

ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๒ “สตรีไทยภาคเหนือ จากบันทึกและจิตรกรรมล้านนา”

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องสมุดชั้น ๘ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

9 กุมภาพันธ์ 2561

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2018-02-09