กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / “เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย”

img

8 มกราคม 2561

“เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญรับฟังบรรยายเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ประเมินทุนในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและระดับนานาชาติ

 

“เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย”

วิทยากรโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Professor Monica Smith ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Archaeology of India, Archaeology of Urbanism, University of California at Los Angeles, USA

เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

8 มกราคม 2561

13:30 - 16:30 น.

กำหนดการ

2018-01-08