กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6

img

15 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6

ลานแสดงกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตารางกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560  เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม: ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 

                       ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและรับหนังสือฟรีจากซุ้มห้องสมุดต่างๆ ได้ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

8.00-9.00 น.      ภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุดแลกเปลี่ยนหนังสือ

9.00-11.00 น.    กิจกรรมบนเวที SUT Library time

                       ทำนาฬิกาแขวนผนังอย่างง่าย และออกแบบตกแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.00-13.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัลบนเวที

13.00-16.00 น.   กิจกรรมบนเวที  “เปลี่ยนปกให้สวยด้วยเดคูพาจ" Workshop ตกแต่งปกสมุด-หนังสือด้วยการตัดแปะกระดาษแบบเดคูพาจ โดยอาจารย์สุนีย์ สุนทรอารมณ์

 

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 

                       ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและรับหนังสือฟรีจากซุ้มห้องสมุดต่างๆ ได้ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

9.00-11.00 น.    “ปั้นน้ำ (ตาล) เป็นตัว”

                       สาธิตและทดลองปั้นน้ำตาลแบบโบราณ

11.00-12.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัลบนเวที

12.00-13.00 น. “หมากขุม คอนเทสต์”

                       ฟังเรื่องราวการเดินทางของหมากขุม และร่วมแข่งขันหมากขุมชิงรางวัล

13.30-15.30 น.   “ของเล่นพื้นบ้าน สร้างสรรค์ความคิด”

ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ พร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ โดย พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา

 

หมายเหตุ            ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ลานแสดงกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

15 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560

08:30 - 16:30 น.

กำหนดการ

2017-12-15
2017-12-16