กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การสัมมนาวิชาการวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศอินเดีย

img

18 พฤศจิกายน 2560

การสัมมนาวิชาการวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศอินเดีย

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย การสัมมนาวิชาการวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศอินเดีย 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

การเสวนาเรื่อง "อาหาร วัฒนธรรม และภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในอินเดีย โดย ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา ดร.อุเทน วงศ์สถิต นางเบญจวรรณ ลีนิน ดำเนินรายการโดย นายดอกรัก พยัคศรี

การแสดงทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท กลุ่มชาติพันธุ์ไทอาหม และกลุ่มชาติพันธุ์ไทคำตี่

การเสวนาเรื่อง "องค์ความรู้และการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในอันเดีย โดย ผศดร.พิเชฐ สายพันธุ์ ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ นางสาวกนกวรรณ ชัยทัต ดำเนินรายการโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 

การเสวนาเรื่อง "การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในอินเดีย โดย Dr.Dayananda Borgohain Mr.Paim Thee Gohain ดำเนินรายการโดย นายจักรี โพธิมณี

Program

กำหนดการ

รายชื่อผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

18 พฤศจิกายน 2560

08:30 - 17:30 น.

กำหนดการ

2017-11-18