กิจกรรม

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 ตุลาคม 2560

14:00 - 16:30 น.


img

เสวนาวิชาการ เรื่อง หมายเหตุแผ่นดิน : คติความเชื่อเรื่องพระเมรุมาศและงานพระบรมศพ วิทยากรโดย ศ.พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์