กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม "เพลงอีแซวตับเก่าเข้าเรื่อง"

img

23 กันยายน 2560

เสวนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม "เพลงอีแซวตับเก่าเข้าเรื่อง"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดเสวนาวิชาการและการแสดงพื้นบ้าน "เพลงอีแซวตับเก่าเข้าเรื่อง" ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำเสวนาโดยแม่ขวัญจิตศรีประจันต์ นายเอนก นาวิกมูล ผศบัวผัน สุพรรณยศ การแสดงเพลงอีแซวโดย แม่ขวัญจิต ศรีประจะนต์ พ่อสุจินต์ ศรีประจันต์ แม่ลำจวน สวนแตง แม่ทองคำ แก้วทิพย์ แม่จินตนา ทับมี 

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

23 กันยายน 2560

13:00 - 17:00 น.

กำหนดการ

2017-09-23