กิจกรรม

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

23 กันยายน 2560

13:00 - 17:00 น.


img

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดเสวนาวิชาการและการแสดงพื้นบ้าน "เพลงอีแซวตับเก่าเข้าเรื่อง" ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำเสวนาโดยแม่ขวัญจิตศรีประจันต์ นายเอนก นาวิกมูล ผศบัวผัน สุพรรณยศ การแสดงเพลงอีแซวโดย แม่ขวัญจิต ศรีประจะนต์ พ่อสุจินต์ ศรีประจันต์ แม่ลำจวน สวนแตง แม่ทองคำ แก้วทิพย์ แม่จินตนา ทับมี 

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์